História a fungovanie spoločnosti

MM House je členom stavebnej spoločnosti MM creative, s.r.o., Prešov, ktorá bola založená už v roku 1990, ako spoločnosť s dôrazom na stavebnú činnosť. Portfólio bolo a je stále široké, od výstavby rodinných domov po veľké priemyselné a poľnohospodárske stavby, od bežných prípojok inžinierskych sietí k jednoduchým stavbám po stavby technickej infraštruktúry (komunikácie, plynovody, vodovody, NN siete a pod.) pre veľké developerské projekty.

Vedenie spoločnosti však od roku 2011 začalo s prípravou veľkého projektu, navrhovať, vyrábať a montovať moderné rodinné domy na báze dreva v kategórii – pasívne domy. 

V roku 2015 vznikla skupina MM House a bol otvorený nový závod na výrobu drevostavieb, prioritne pasívnych rodinných domov vo Veľkom Šariši.

Dnes je skupina MM House, ako súčasť spoločnosti MM creative, s.r.o., Prešov pripravená pre Vás postaviť akýkoľvek stavebný objekt z dreva, najradšej však rodinný drevodom.

Preto sme pre Vás pripravili katalóg pasívnych drevodomov v troch rôznych veľkostných kategóriách, ktoré svojim tvarom, estetickým, dispozičným a konštrukčným riešením spĺňajú najprísnejšie kritéria ustanovení príslušných noriem pre pasívne domy a uspokoja väčšinu stavebníkov.

Prečo si máte vybrať jeden z našich pasívnych domov MM House? 

Lebo tieto stavby boli navrhnuté a projektovo vypracované s jediným cieľom:

– aby architektonicky a dispozične vyhovovali čo najširšiemu okruhu zákazníkov a zohľadňovali súčasný trend v bývaní v prízemných moderných obydliach,

– aby boli maximálne funkčné pri umiestnení na väčšine stavebných parciel s ohľadom na ich tvar, priestor a orientáciu a prípadne i sklon,

– aby po dodržaní logistiky v dodávke materiálov, konštrukcií a výrobkov a dodržaní navrhnutého postupu výroby, prepravy a montáže spĺňali všetky potrebné parametre pasívneho domu.

Ponúkame určite rýchlu, energickú, okolie šetriacu výstavbu pri maximálnej kvalite i čistote spracovania každého detailu.

Nezlyhávame ani v odbornosti a spoľahlivosti.

  • MM House, ako člen spoločnosti MM creative, s.r.o. pôsobí na trhu pomerne krátko. Pracovníci nášho kolektívu však majú viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti navrhovania, projektovania, výroby a výstavby drevených stavieb v rámci celého Slovenska.
  • Na návrhoch riešenia stavieb v našom katalógu sme niekoľko rokov spolupracovali so skúseným kolektívom projektantov okolo Ing. Mareka Kovaľa. Dodáva nám kompletné projekty stavieb, aj tých, na prvý pohľad najjednoduchších či najmenších, čo je prvý predpoklad, že nami ponúkanú kvalitu, termín výstavby či cenovú ponuku dokážeme splniť.
  • Materiál, výrobky i konštrukcie potrebné na výstavbu nám dodávajú spoločnosti, ktorých snahou nie je len tovar dodať, ale aj hľadať najefektívnejší spôsob jeho kvalitného použitia vo výstavbe.

– Nosný stavebný materiál – drevené hranoly – prvky statické, výplňové, doplnkové či okrasné, aj v KVH kvalite, si pripravujeme vo vlastnom areáli vo Veľkom Šariši.

– OSB 3 dosky na opláštenie sendvičových panelov a vytvorenie podláh nám dodáva spoločnosť JAF HOLZ Slovakia z Ličartoviec.

  • Výber zariaďovacích predmetov do kuchýň, kúpelní či toaliet, obkladov či dlažieb, podláh alebo interiérových dverí so zárubňami, svietidiel prípadne iných doplnkov, ponechávame na zákazníkovi, čo je prirodzené. Logistiku a prepravu už opäť riešime v našej spoločnosti.

Nájdete nás

Sídlo spoločnosti
MM creative s.r.o.
Bažantia č. 14
080 01 Prešov

Výrobná prevádzka
MM creative s.r.o.
Sabinovská č. 38
082 21 Veľký Šariš

Michal Ondričko
konateľ spoločnosti
0911 905 902
mmcreative@azet.sk

Ing. Roman Kolovrátek
manažér predaja
0917 451 653
kolovratek@realityiq.sk

Ing. Vavrek Stanislav
vedúci výroby
0911 905 912
mmcreative@azet.sk

Obchodné informácie:
MM creative s.r.o., spoločnosť v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro., v.l.č. 18241/P
IČO 36730041
IČ DPH SK2022308640
IBAN SK69 1111 0000 0011 3954 4007
mmcreatrive@azet.sk