Sídlo spoločnosti
MM creative s.r.o.
Bažantia č. 14
080 01 Prešov

Výrobná prevádzka
MM creative s.r.o.
Sabinovská č. 38
082 21 Veľký Šariš

Michal Ondričko
konateľ spoločnosti
0911 905 902
mmcreative@azet.sk

Ing. Roman Kolovrátek
manažér predaja
0917 451 653
kolovratek@realityiq.sk

Ing. Vavrek Stanislav
vedúci výroby
0911 905 912
mmcreative@azet.sk

Obchodné informácie:
MM creative s.r.o., spoločnosť v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro., v.l.č. 18241/P
IČO 36730041
IČ DPH SK2022308640
IBAN SK69 1111 0000 0011 3954 4007
mmcreatrive@azet.sk